Pelkopotilaiden hoito

Hammaspiste on 1.9.2017 alkaen Oral Hammaslääkärit Turku, Hammaspiste. Tuttu henkilökuntamme palvelee sinua myös Oralissa. Tervetuloa! Jatkossa löydät meidät täältä.

Hammashoitopelko on eräs yleisimmistä peloista kaikkialla maailmassa. Sen taustalla voi olla erilaisia tekijöitä, mutta eräs tavallisimmista on jo lapsuusajalta oleva omakohtainen tai toisten kertoma huono kokemus hammashoitotilanteesta. Pelon ei kuitenkaan tänä päivänä kannata antaa olla esteenä suun terveyden hoitamiselle.

Kertomalla pelosta ja jännityksestä avoimesti omalle hammaslääkärilleen, voidaan yhdessä puntaroida olemassa olevia keinoja pelon lievittämiseksi ja hoidon mahdollistamiseksi.

Välttämätön edellytys pelkäävän potilaan hammashoidolle onkin hyvä potilas-hammaslääkäri-suhde, joka perustuu luottamukselle.

Informointi eri hoitovaihtoehdoista ja myös kustannuksista antaa potilaalle mahdollisuuden yhdessä hammaslääkärin kanssa päättää itselleen sopivimmasta hoitomuodosta.

Jo kiireetön ja ystävällinen vastaanoton ilmapiiri rauhoittaa jännittynyttä potilasta. Mikäli pelko tuntuu esteeltä hoidolle, on sen poistamiseksi mahdollista käyttää apuna lääkehoitoa eri muodoissa.

Lievähkössä pelossa voidaan päätyä n.s. esilääkitykseen, jolloin potilas saa suun kautta otettavan rauhoittavan lääkkeen ennen hoitoa. Tämä usein madaltaa kynnystä asettua hammaslääkärin tuoliin ja rentouttaa hoidon aikana.

Ilokaasun avulla toteutetussa hammashoidossa potilas hengittää koko toimenpiteen ajan hapen ja ilokaasun seosta pienen nenämaskin kautta. Potilas on rentoutunut, mutta hereillä. Tarvittaessa tähän voidaan liittää myös hoidettavan hampaan paikallispuudutus.  Moni voimakkaasta nieluherkkyydestä kärsivä potilas saa avun ilokaasuhoidosta.

On mahdollista toteuttaa hammashoito myös anestesialääkärin antamassa sedaatiossa tai nukutuksessa. Sedaatiossa potilas saa rauhoittavan lääkkeen suonensisäisesti.  Olo on miellyttävän rauhallinen ja kivuton.  Nukutusta voidaan käyttää, kun muista hoitomuodoista ei saada riittävää apua pelkoon tai poikkeuksellisen voimakkaaseen nielurefleksiin.

Kuten aina hammashoidossa, myös yllämainitut hoidon toteutukset tulee suunnitella huolellisesti. Kliininen tutkimus ja tarvittavat röntgenkuvat ovat hammashoidon suunnittelun  ja kustannusarvion laatimisen perusta.

Sedaatio-ja nukutushoidot vaativat anestesialääkärin  tarpeelliseksi katsomat esitutkimukset.